.
.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Gia Lai: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Chủ Nhật, 10/04/2022, 12:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường niên của các cơ quan Đảng cấp trên về việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, về công tác phòng-chống tham nhũng; các đồng chí bí thư, phó bí thư và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Gia Lai được đánh giá tích cực, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao.

 

Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Sơn Ca
Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Sơn Ca

 

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh hiện có 5 chi bộ trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận và 3 chi bộ Chi cục Thuế khu vực với 215 đảng viên (3 đảng viên dự bị). Thời gian qua, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong đó, tổ chức hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện miễn giảm thuế theo đúng quy định của Trung ương. Tăng cường công tác phân tích rủi ro để tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 chuyển sang. Đồng thời, triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

 

Ông Hoàng Phi Dũng-Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-cho biết: "Chi cục đã triển khai bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế”.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng ủy cùng với lãnh đạo Cục Thuế, kết quả tổng thu nội địa năm 2021 do ngành Thuế thực hiện là 5.768 tỷ đồng, đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 114,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,4% so cùng kỳ năm trước. Một điểm rất đáng ghi nhận là hầu hết khu vực, sắc thuế đều đạt, vượt dự toán và 17/17 địa bàn với cơ quan Cục Thuế tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND, UBND tỉnh giao. Tiếp nối kết quả này và trên tinh thần chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, tổng thu nội địa quý I-2022 do ngành Thuế tỉnh thực hiện đạt 1.647 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 30,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

 

Quang cảnh Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng Etax Mobile tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Sơn Ca
Quang cảnh hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Sơn Ca


Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc, quy định, phù hợp với tình hình Đảng bộ. Nội dung cơ bản đầy đủ, quy định trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí cấp ủy viên, quy định cụ thể các mối quan hệ, phương pháp công tác, chế độ làm việc của cấp ủy. Việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên tất cả lĩnh vực, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể được bàn bạc, thống nhất và phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Về công tác phòng-chống tham nhũng, Đảng ủy Cục Thuế tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới liên quan và thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa như kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác của công chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; thực hiện việc kê khai thu nhập, tài sản, các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định, đưa công tác phòng-chống tham nhũng thành nhiệm vụ thường xuyên của ngành từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế, góp phần xây dựng ngành Thuế trong sạch, vững mạnh.

 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế, tổng thu nội địa quý I-2022 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sơn Ca
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa quý I-2022 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Sơn Ca


Ông Nguyễn Đăng Chính-Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-chia sẻ: "Trên tinh thần thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ với nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật ngành, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp. Phân công, bố trí công chức theo vị trí việc làm”.

 

Nhờ sự đồng bộ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Thuế, kỷ cương-kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của công chức toàn ngành được nâng cao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng thực hiện tốt. Đảng ủy cũng thường xuyên tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan về công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ theo phân cấp với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.  

Trao đổi với P.V, ông Ksor Kut-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường niên của các cơ quan Đảng cấp trên về việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, về công tác phòng-chống tham nhũng; Đảng ủy, các bí thư, phó bí thư; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy viên được đánh giá tích cực, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao. Triển khai công tác đánh giá cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan. Công tác cán bộ của Cục Thuế cơ bản đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời, đã xử lý nghiêm một số công chức có hành vi vi phạm”.

 

SƠN CA

 

.