.
.

Học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Thứ Năm, 21/04/2022, 12:57 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 21-4, tại TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 223 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của hơn 15.800 đại biểu.

 

Đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình; Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh, Ban Chấp hành Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng, phó phòng chuyên môn các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

 

 Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt các Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú-Chủ tịch Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương thông tin chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị: Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Sau hội nghị này, các đồng chí phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo hơn. Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai phải nghiêm túc, thiết thực, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt và hình thức, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. "Với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng những đại biểu đại diện cho đội ngũ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị sẽ mang hết tâm huyết triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống"-đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.
 

PHAN LÀI

 

.