.
Giai đoạn 2016-2020, mỗi năm tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân Việt Nam tăng 0,1 năm, từ 73,4 năm 2016 tăng lên 73,7 năm 2020.
 
 
Tuổi thọ trung bình của nữ và nam đều tăng, nhưng tuổi thọ của nữ vẫn cao hơn nam 5,4 năm.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 
;
;
.