.

Người nào thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hạị cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 


Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng
 

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.