.

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bùng phát, người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau:

 

 

 

Theo A.Thanh (tổng hợp/NLĐO)

 

;
;
.