.
 

 

Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua; những định hướng, chỉ đạo trong thời gian tới.


* P.V: Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và ĐVTN tỉnh nhà trong thời gian qua?

- Đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN: Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao và với sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, tổ chức Đoàn và lực lượng ĐVTN trong tỉnh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, khẳng định vai trò, vị trí trong sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, hoạt động như: linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức các phong trào phù hợp với từng đối tượng thanh niên; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm hướng về cơ sở... 

Các hoạt động, đợt thi đua cao điểm như: Tháng Thanh niên; chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; chương trình “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện”; chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; mô hình “Thanh niên phát triển kinh tế” và giới thiệu, tuyên dương gương “người tốt-việc tốt” hàng tháng... đã được cụ thể hóa ở từng tổ chức Đoàn, ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa vào đời sống của ĐVTN và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao; góp phần vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các chủ trương của Trung ương Đoàn và của tỉnh.

 

 

Đặc biệt, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã chung tay cùng với hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch với các hoạt động sáng tạo, như: xây dựng video tuyên truyền; thành lập đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh; tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn; kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân... góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19

Qua các phong trào, hoạt động, tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tỉnh đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn đạt được trong thời gian qua.

 

 

* P.V: Là người có thời gian công tác trong tổ chức Đoàn, theo dõi và chỉ đạo hoạt động Đoàn, mối quan tâm của đồng chí đối với tổ chức Đoàn trong tỉnh hiện nay là gì?

- Đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN: Phải khẳng định rằng, dù ở thời điểm nào, thanh niên vẫn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo trong mọi phong trào, hoạt động; lực lượng thanh niên tỉnh nhà đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực và những kết quả đạt được, chúng ta vẫn không khỏi trăn trở trước một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thế hệ trẻ hiện nay, đó là: Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có xu hướng giảm, song vẫn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa thực sự nhiệt huyết, hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa thể hiện được vai trò “thủ lĩnh thanh niên”. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên thiếu việc làm, khó khăn về kinh tế vẫn còn cao, nhất là ở khu vực nông thôn; việc tạo các “sân chơi” lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi còn hạn chế...  

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, chú trọng giáo dục và hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên cho mỗi ĐVTN; hướng đến việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn”, để khắc phục được biểu hiện của một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Quan tâm tạo môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Đổi mới công tác tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn; lựa chọn cán bộ Đoàn là những hạt nhân trưởng thành từ cơ sở, từ các phong trào Đoàn để xây dựng đội ngũ tâm huyết, có tri thức, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

* P.V: Trước những kết quả đạt được cũng như thách thức đặt ra, đồng chí có những định hướng, chỉ đạo trọng tâm nào với tổ chức Đoàn tỉnh nhà trong thời gian tới?

- Đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đây cũng là năm “nước rút” để các cấp bộ Đoàn thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022). Do đó, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn tích cực đẩy mạnh các phong trào, hoạt động; phát huy lòng nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong mỗi ĐVTN để triển khai, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm thứ nhất được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đó là: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động, tạo điều kiện để ĐVTN có cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” gắn với những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến ĐVTN về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tốt vai trò xung kích, đi đầu, triển khai hiệu quả các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19.

 

 

Năm 2021 là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 90 tuổi. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” là khẩu hiệu đã thấm sâu vào tư tưởng của bao thế hệ, thể hiện vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển đất nước. Mỗi giai đoạn lịch sử đều đặt ra những thách thức cho thế hệ trẻ. Vì thế, các cấp bộ Đoàn, mỗi ĐVTN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, nỗ lực rèn đức, luyện tài để góp sức trẻ xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi đặt niềm tin vào thế hệ trẻ đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Với ý nghĩa đó, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi chúc tuổi trẻ Gia Lai luôn tràn đầy năng lượng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 


 

 

 
;
;
.